Com investiguem el càncer?

Edat: recomanada a partir dels 5 anys
Durada: 30-40 minuts
Nombre màxim de persones: 15 persones
Ubicació: carpa 10 – Patologia Oncològica

Valor seleccionado: 1
De conformitat amb el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) informem que les seves dades seran tractades per l’IRBLleida amb la finalitat de gestionar la seva participació en les activitats de la Nit de la Recerca desenvolupades per l’IRBLleida.
ACTIVITAT COMPLETA