Com s’investiga amb els animals?

Edat: infants de primària fins a batxillerat o familiars o associacions

Durada: 2 hores

Nombre màxim de persones: 20 persones

Ubicació: carrer de Balaguer, s/n 25138 Torrelameu, Lleida

Valor seleccionado: 1
De conformitat amb el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) informem que les seves dades seran tractades per l’IRBLleida amb la finalitat de gestionar la seva participació en les activitats de la Nit de la Recerca desenvolupades per l’IRBLleida.
ACTIVITAT COMPLETA