Quines cèl·lules formen el nostre cos i com formen l'energia?

Edat: recomanada a partir de 7 anys

Nombre màxim de persones: mínim 10 (5 nens/nenes) i màxim 24 (7 nens/nenes) per sessió

Ubicació: carpa 7 – Bioquímica de l’estrès oxidatiu i el grup de de la Unitat de senyalització neuronal

Valor seleccionado: 1
De conformitat amb el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) informem que les seves dades seran tractades per l’IRBLleida amb la finalitat de gestionar la seva participació en les activitats de la Nit de la Recerca desenvolupades per l’IRBLleida.
ACTIVITAT COMPLETA