Lemolish: el microscopi open-source fet de LEGO® al teu abast!

Durada: 45 minuts

Nombre màxim de persones: 10 persones

Ubicació: carpa 3 – SCT-Estadística i SCT-Microscòpia

ACTIVITAT COMPLETA