Visita l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida

Edat: tots els públics

Durada: 30 minuts

Nombre màxim de persones: 15 persones

Ubicació: IRBLleida, Av. Alcalde Rovira Roure, 80, 25198 Lleida

Valor seleccionado: 1
De conformitat amb el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) informem que les seves dades seran tractades per l’IRBLleida amb la finalitat de gestionar la seva participació en les activitats de la Nit de la Recerca desenvolupades per l’IRBLleida.
ACTIVITAT COMPLETA